Βοσκοϊκανότητα βοσκοτόπων και αξιοποίηση φυτικών υπολειμμάτων


Aριθμός πρωτ: 11188
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/5/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Βοσκοϊκανότητα βοσκοτόπων και αξιοποίηση φυτικών υπολειμμάτων.

Η υπερβόσκηση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου. Είναι γεγονός ότι αυτή προκύπτει από την έλλειψη ζωτικού χώρου για την κτηνοτροφία και την μη αξιοποίηση φυτικών υπολειμμάτων, όπως ανέδειξε και σχετική ημερίδα της ΕΑΣ Μονοφατσίου τον περασμένο χρόνο. Η αναβάθμιση των βοσκοτόπων πρέπει να γίνει με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο ώστε να υπάρξουν και χειροπιαστά αποτελέσματα.
Ακόμη, η αξιοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων αποτελεί μια πλούσια αλλά ανεκμετάλλευτη πηγή φυτικών ζωοτροφών για να είναι τα κτηνοτροφικά προϊόντα ανταγωνιστικά, αλλά και για να λυθεί έστω μερικά το πρόβλημα της έλλειψης ζωτικού χώρου για την κτηνοτροφία.
Επειδή ήδη μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο και έγκαιρα πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Πως πρόκειται με δημιουργικά και όχι απαγορευτικά μέτρα να αυξήσει και να βελτιώσει τη βοσκοϊκανότητα των βοσκοτόπων του Νομού Ηρακλείου.
2. Με ποιους τρόπους και ποια κίνητρα θα συμβάλει ώστε να γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων αλλά οργανωμένα και συστηματικά προς όφελος της κτηνοτροφίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)