Δάνειο της ΑΤΕ ως προκαταβολή της επιδότησης με επιβάρυνση των παραγωγών και ξεγέλασμα των αγροτών

Αριθμός πρωτ: 1957
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Δάνειο της ΑΤΕ ως προκαταβολή της επιδότησης με επιβάρυνση των παραγωγών και ξεγέλασμα των αγροτών.

Η κυβέρνηση, επιδεικνύοντας μια πρωτοφανή ανικανότητα να διαχειριστεί τα θέματα κατανομής των επιδοτήσεων, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να χρυσώσει το χάπι προς τους παραγωγούς, για να μη χορηγήσει το σύνολο της επιδότησης από τη 01/12/06 ως είχε, όχι μόνο τη δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση.
Αντί η κυβέρνηση να ακούσει την κατακραυγή του αγροτικού κόσμου και να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή του υπολοίπου της επιδότησης, προσπαθεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους αγρότες με τόκους δανεισμού για τα χρήματα που δικαιούνται, πέραν των μεγάλων κρατήσεων του 20% που τους έχει ήδη χρεώσει με τη χορήγηση της πρώτης προκαταβολής.
Μ΄ αυτόν τον τρόπο εξακολουθεί να παραμένει εκτεθειμένη στα μάτια του κόσμου, αφού δίνει δάνειο της ΑΤΕ ως προκαταβολή και όχι την ίδια την επιδότηση, την οποία φαίνεται να έχει διαθέσει για κάλυψη άλλων αναγκών. Ταυτόχρονα γίνεται φανερό ότι, στόχος αυτής της κίνησης της κυβέρνησης είναι να ξεγελάσει τους αγρότες, προκειμένου να αποτρέψει τις κινητοποιήσεις τους .

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Γιατί προχώρησε στη χορήγηση προκαταβολής υπό μορφή δανείου αφού είχε τη δυνατότητα να χορηγήσει την ίδια την επιδότηση στο σύνολο της, και για ποιο λόγο οι αγρότες θα επιβαρυνθούν τους τόκους της Τράπεζας.
2) Πότε προβλέπεται να δώσει το σύνολο της δικαιούμενης επιδότησης, τουλάχιστον, στους αγρότες που τηρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης