Διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας

Αριθμός πρωτ: 1462
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας

Σε μια εποχή όπου πολλές χώρες στον κόσμο προβάλλουν ακόμα και δευτερεύοντα γεγονότα ως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, προκειμένου να καταδείξουν τη συμβολή των λαών τους στην υπηρέτηση αξιών και ιδανικών, είναι τουλάχιστον υψίστη αμέλεια μεγαλύτερης εμβέλειας ιστορικές καταγραφές να αποσιωπούνται.
Η πρόσφατη παραγωγή της Ν.Α. Ηρακλείου με θέμα: «Η συμβολή της Κρήτης στην Επανάσταση του ’21» ανέδειξε πολλές άγνωστες πτυχές που έχουν αποσιωπηθεί από τα διδακτικά βιβλία.
Με την 1559/29-8-05 Ερώτησή μου, είχα θέσει το θέμα της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, χωρίς να πάρω σαφή απάντηση περί τού τι ακριβώς προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Παιδείας, πέραν των γενικόλογων αναφορών και των σχεδιασμών του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.).
Επειδή το θέμα είναι αρκετά σημαντικό, αλλά και αναγκαίο οι επόμενες γενιές να γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά και τις εξελικτικές διαδικασίες που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας.
Επειδή είναι ανάγκη τουλάχιστον οι κάτοικοι ευρύτερων περιοχών της χώρας να γνωρίζουν την ιστορική διαδρομή που αφορά τις περιοχές τους.
Επειδή η Ιστορία, εκτός από τη γνώση του παρελθόντος, μπορεί να αποτελέσει και ένα εφαλτήριο για το μέλλον, ιδιαίτερα όταν απορρέουν από την διδαχή της, αξίες και ιδανικά που συμβάλλουν στη θετική προοδευτική πορεία των λαών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός :
Εάν προτίθεται να μελετήσει την εισαγωγή των τοπικών ιστοριών στα διδακτικά βιβλία σε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που σήμερα υπάρχει, ώστε αφενός να μην υπάρχει αποσιώπηση σημαντικών γεγονότων αλλά και οι νέοι της χώρας μας να έχουν μια συνολική γνώση της ιστορίας της πατρίδας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)