Διεκδικήσεις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και καταγγελία για ελλειμματική λειτουργία Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του

Αριθμός πρωτ: 1196
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Διεκδικήσεις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και καταγγελία για ελλειμματική λειτουργία Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του.

Ο εορτασμός, στις 14 Νοεμβρίου, της παγκόσμιας «Ημέρας κατά του Διαβήτη» πρέπει να αποτελέσει αφορμή για να αντιμετωπιστούν από την πλευρά της πολιτείας σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτή την ασθένεια και τον ρόλο των αρμοδίων φορέων για την πρόληψη και την καταπολέμησή της.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη, από 11-10-06, επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), προκαλεί σίγουρα προβληματισμό.
Ο λόγος είναι η παραίτηση της Ομοσπονδίας από τη θέση του Αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του (ΕΚΕΔΙ). Στην παραίτηση αυτή οδηγήθηκε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ λόγω της συστηματικής αγνόησης των απόψεών της από το ΕΚΕΔΙ.
Όπως καταγγέλλεται, οι προτάσεις της, που κατατίθενται με τη μορφή πορισμάτων, αποφάσεων και ψηφισμάτων των Συνεδρίων της, ούτε καν τίθενται προς γνώση του Δ.Σ. του ΕΚΕΔΙ., παρά το γεγονός ότι αυτή εκπροσωπεί 24 δραστήριους συλλόγους με 27.000 μέλη.
Παράλληλα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συμπεράσματα του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, στα οποία προβάλλεται η ανάγκη για επίλυση προβλημάτων, τα οποία έχω επισημάνει και με τις Ερωτήσεις μου 5209/16-11-04, 4982/14-11-05 και 13864/5-9-06.
Επειδή μεταξύ αυτών των αιτημάτων περιλαμβάνονται:
-η δημιουργία νέων διαβητολογικών ιατρείων καθώς και η δημιουργία ιατρείων διαβητικού ποδιού.
– η ορθολογική δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, αναλώσιμων υλικών και η απλούστευση των διαδικασιών προμήθειάς τους από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
– η θεσμοθέτηση οργανωμένης εκπαίδευσης των ανθρώπων με διαβήτη.
– η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει η Διακήρυξη του Αγίου Βικεντίου για την μεγαλύτερη δυνατή μείωση των ακρωτηριασμών λόγω διαβήτη στη χώρα μας, καθώς μόνο το 2005 έγιναν στη χώρα μας 7.500 ακρωτηριασμοί, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων θα μπορούσε να έχει αποτραπεί.
Επειδή πρέπει να ληφθούν παράλληλα σοβαρά υπόψη οι καταγγελίες για το ΕΚΕΔΙ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να λάβει υπόψη του τις σοβαρές καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη για το Εθνικό Κέντρο Διαβήτη.
2) Με ποιους τρόπους προτίθεται να προωθήσει την ικανοποίηση των πιεστικών και απολύτως δικαιολογημένων αιτημάτων της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, αλλά και την ενημέρωση των πολιτών ότι ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα ζήτημα υγείας που μας αφορά όλους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)