Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείο

Αριθμός πρωτ: 4721
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Στην απάντηση της 13956/07-09-06 Ερώτησής μου, είχατε δεσμευτεί για την άμεση προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού, τεχνικού και νομικού συμβούλου, η ολοκλήρωση του οποίου αναμενόταν στις αρχές του 2007 προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης σύμπραξης του έργου κατασκευής του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου εντός του τρέχοντος έτους.
Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου αναμενόταν σύμφωνα με τις προβλέψεις σας σε 2 χρόνια περίπου μετά την υπογραφή της σύμβασης με το φορέα κατασκευής.
Ωστόσο, έχουν παρέλθει ήδη 2 μήνες από την έναρξη του έτους και καμία εξέλιξη στο θέμα δεν έχει σημειωθεί.
Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με τους ρυθμούς που ακολουθείτε, το έργο δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που έχετε θέσει και η κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου θα υλοποιηθεί από την Κυβέρνησή σας μόνο στα χαρτιά.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη του διαγωνισμού πρόσληψης
χρηματοοικονομικού, τεχνικού και νομικού συμβούλου.
2) Εάν προτίθεται να επισπεύσει τις διαδικασίες και πότε συγκεκριμένα θα γίνει η έναρξη των εργασιών κατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης