Εκσυγχρονισμός πλαισίου μουσικών σπουδών και πρόσληψη 1.200 μουσικών μέσω ΑΣΕΠ

Αριθμός πρωτ: 12101
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός πλαισίου μουσικών σπουδών και πρόσληψη 1.200 μουσικών μέσω ΑΣΕΠ.

Το Συντονιστικό Όργανο Ενώσεων Εκπαιδευτικών Μουσικών, στο οποίο συμμετέχει και ο Σύλλογος Καθηγητών Μουσικής Κρήτης, διαμαρτύρεται για την τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 1566/85, χωρίς την ενημέρωση των σωματείων που εκπροσωπούν τους καθηγητές μουσικής δημόσιας εκπαίδευσης και ζητούν τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου μουσικών σπουδών, με τη συμμετοχή όλων των φορέων της μουσικής εκπαίδευσης.
Το ίδιο όργανο ζητά την άμεση προκήρυξη 1200 θέσεων για την κάλυψη έστω μέρους των αναγκών, προκειμένου να σταματήσει η υποβάθμιση των σπουδών όπως αυτή διαμορφώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια με την κατάργηση της διδασκαλίας στα προπαρασκευαστικά τμήματα των μουσικών σχολείων και την αποστελέχωση των μουσικών σχολείων από διδακτικό προσωπικό σπανίων κλάδων μουσικής.
Επειδή και τα δύο αιτήματα αποτελούν πάγιες διεκδικήσεις όλων των εμπλεκομένων στη μουσική εκπαίδευση γονέων, μαθητών και διδασκόντων.
Επειδή το πείραμα των Μουσικών σχολείων έδωσε μέχρι σήμερα θετικά αποτελέσματα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
1. Εάν προτίθεται να εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο όπως διεκδικούν οι φορείς των Μουσικών, και
2. Εάν προτίθεται να προκηρύξει τις 1200 θέσεις, προκειμένου να καλυφθεί έστω μέρος από τα υπάρχοντα κενά.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης