Ελληνικές άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου για αυτοκίνητα που εισάγονται με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής


Αριθμός πρωτ: 11997
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ελληνικές άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου για αυτοκίνητα που εισάγονται με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

Είναι γεγονός ότι η εγκύκλιος Δ 1527/42/Β0018/15-9-2005 ΑΥΟ που τροποποιεί την Δ 567/21/18-4-96 ΑΥΟ, είναι προς θετική κατεύθυνση.
Όμως, εξακολουθεί να παραμένει άλυτο το πρόβλημα της ταχύτερης και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης, αφού ορίζονται εκτός της ΔΙΠΕΑΚ μόνο τρία τελωνεία της χώρας, το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, το Τελωνείο Πατρών και το Τελωνείο Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση των αποδήμων, ενώ θα έπρεπε να έχουν οριστεί περισσότερα τελωνεία και τουλάχιστον ένα ανά Περιφέρεια της χώρας, ή έστω πύλη εισόδου, ώστε να μην υφίστανται οι Έλληνες του εξωτερικού αυτή την πρόσθετη ταλαιπωρία.
Σε μια εποχή κατά την οποία σε πολλές άλλες χώρες όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται με ηλεκτρονικό τρόπο, η χώρα μας δεν μπορεί να παραμένει σε αρχέγονα πρότυπα.
Επειδή οι Έλληνες απόδημοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ταλαιπωρούνται και αγανακτούν προκειμένου να κατορθώσουν να κυκλοφορήσουν νόμιμα στην πατρίδα τους ένα δικό τους μεταφορικό μέσο και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ενθάρρυνση προς αυτή την κατεύθυνση για ευνόητους λόγους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να τροποποιήσει την απόφαση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες να παίρνουν άδειες κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που εισάγουν στην Ελλάδα με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, από περισσότερα των τριών τελωνεία, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης