Ενεργοποίηση Κωδικού 2521 για την αποζημίωση των διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας.

Αριθμός πρωτ: 252
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/10/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα: Ενεργοποίηση Κωδικού 2521 για την αποζημίωση των διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας .

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στα πλαίσια ημερίδας του Σωματείου Κωφών Ν. Ηρακλείου με θέμα «Γλώσσα των Χεριών, Εικόνα της Ψυχής», που σκοπό είχε την προώθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, έγινε γνωστό το πρόβλημα αποζημίωσης των διερμηνέων οι οποίοι έχουν να πληρωθούν από τον Ιούλιο του 2005.
Ο Κωδικός 2521, στον οποίο έχουν εγγραφεί 200.000 ευρώ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επειδή το σχετικό σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών από 04/04/2006, χωρίς να προωθείται για υπογραφή και δημοσίευση, προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται και πότε να υπογράψουν την ΚΥΑ, προκειμένου να πληρωθούν οι διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας που εδώ και 1,5 χρόνο προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς να αμείβονται.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης