Εξαπάτηση καταναλωτών από τις παράνομες «ελληνοποιήσεις» και στα όσπρια

Αριθμός πρωτ: 4220
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εξαπάτηση καταναλωτών από τις παράνομες «ελληνοποιήσεις» και στα όσπρια.

Η ανεξέλεγκτη και ασύδοτη λειτουργία της αγοράς τροφίμων και ποτών στη χώρα μας, ενισχύει καθημερινά την ανησυχία των καταναλωτών τόσο για την τιμή όσο και για την ποιότητα πολλών τροφίμων, αφού συνεχώς διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιο από τα προϊόντα που αγοράζουν είναι εγχώριο και ποιο εισαγόμενο.
Εκτός από τις παράνομες «ελληνοποιήσεις» σε είδη όπως το κρέας, το γάλα και τα οπωροκηπευτικά, καταγγέλλεται και η ελλιπής και πολλές φορές σκόπιμη παραπληροφόρηση των καταναλωτών για την προέλευση των οσπρίων, τα οποία πωλούν καταστήματα τροφίμων και αλυσίδες υπερκαταστημάτων.
Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τα όσπρια που διοχετεύονται στην ελληνική αγορά είναι εισαγόμενα σε ποσοστό 92%, αλλά παρόλα αυτά στις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά υπάρχουν παραπλανητικά στοιχεία ως προς την προέλευσή τους, όπως καταγγέλλουν οι καταναλωτές.
Επειδή η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ερώτησή μου 3625/26-1-07, που αφορούσε στις εισαγωγές αιγυπτιακής πατάτας, αναφέρει ότι τα νωπά οπωροκηπευτικά τα οποία διακινούνται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην ενιαία ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, υποχρεούνται να διακινούνται τυποποιημένα και με την απαραίτητη σήμανση στην οποία συμπεριλαμβάνεται η χώρα προέλευσης, αλλά, όπως αποδεικνύεται, οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται δεν είναι επαρκείς για να προστατέψουν τους καταναλωτές από τέτοια φαινόμενα.
Επειδή και για τα όσπρια, η προέλευση είναι από ξένες χώρες όπως ο Καναδάς, η Αργεντινή, η Κίνα, η Τουρκία, οι Η.Π.Α., αλλά στην τυποποίηση που γίνεται στη χώρα μας σε πολλές περιπτώσεις δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης και τα χαρακτηριστικά που δικαιούται να γνωρίζει ο καταναλωτής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στις εταιρείες τροφίμων και στις αλυσίδες υπερκαταστημάτων, οι οποίες προβαίνουν στην ελλιπή σήμανση και τυποποίηση των οσπρίων, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να πωλούνται ως ελληνικά, με τις ανάλογες επιπτώσεις στην τιμή του προϊόντος.
2) Ποια επιπλέον μέτρα προτίθενται να πάρουν για την προστασία των καταναλωτών από τα παράνομα κερδοσκοπικά παιχνίδια που παρατηρούνται καθημερινά πλέον στην ελληνική αγορά τροφίμων και ποτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης