Επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 4057
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου («Ελευθεροτυπία», 5-2-07), το Υπουργείο Εξωτερικών αποφεύγει να εκφράσει οποιαδήποτε σκέψη για επέκταση του εύρους των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
Επειδή μια τέτοια εξέλιξη αδυνατίζει την ελληνική θέση για το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων μέχρι τα δώδεκα ναυτικά μίλια σε άλλες θαλάσσιες περιοχές και κυρίως στο Αιγαίο.
Επειδή η επέκταση αυτή αποτελεί αναγκαιότητα για την Κρήτη, νότια της οποίας διέρχεται μεγάλος αριθμός φορτηγών πλοίων, που πολλές φορές ρυπαίνουν τις ακτές της Κρήτης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το όλο πρόβλημα, με δεδομένο ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης κρίνεται αναγκαία για περιβαλλοντικούς και άλλους λόγους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης