Επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της έλλειψης νερού στη Μεσσαρά


Αριθμός πρωτ: 11485
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της έλλειψης νερού στη Μεσσαρά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου του Ηρακλείου (ΠΑΤΡΙΣ 5-6-06), είναι εξαιρετικά ανησυχητική η ποσότητα των αποθεμάτων νερού στη Μεσσαρά, γεγονός που επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων από την πλευρά της πολιτείας.
Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ξηρασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πολύ πλούσια αγροτική παραγωγή της εύφορης πεδιάδας του νομού Ηρακλείου. Ως βασικός υπαίτιος της κατάστασης αυτής εμφανίζονται οι χαμηλές βροχοπτώσεις.
Για το μήνα Μάιο, επισημαίνεται ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση σε σχέση με πέρισυ, καθώς οι εφετινές βροχοπτώσεις ήταν ελάχιστες. Από την άλλη πλευρά, τα αποθέματα νερού που υπάρχουν από την προηγούμενη χρονιά έχουν ήδη καταναλωθεί, και οι ανάγκες της άρδευσης αναγκαστικά θα καλυφθούν από τα ρυθμιστικά αποθέματα.
Περαιτέρω, η κατάσταση επιδεινώνεται από το ότι οι ανάγκες των καλλιεργειών είναι ακόμη πιο αυξημένες, λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών και της ζήτησης νερού, η ζήτηση αυτή δεν μπορεί όμως να καλυφθεί εξαιτίας της μειωμένης προσφοράς. Βεβαίως, πέρα από τις συστάσεις για εξοικονόμηση νερού που γίνονται στους αγρότες, πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Οδηγία 60/2000/ΕΚ (που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 2399/2003) παρέχει το θεσμικό πλαίσιο, η υλοποίησή της όμως είναι προβληματική, όπως τόνιζα στην Ερώτησή μου 9068/22-3-06. Παράλληλα, με την Ερώτησή μου 11360/1-6-06, επεσήμανα συγκεκριμένα για τη Μεσσαρά, ότι δεν προωθείται η εκτροπή του Πλατύ ποταμού για την ομαλή λειτουργία, και σε περιόδους χαμηλών βροχοπτώσεων του Φράγματος Φανερωμένης.
Επειδή η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης νερού δεν έχει, με βάση τα παραπάνω, ληφθεί σοβαρά υπόψη από την πολιτική ηγεσία,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης νερού στη Μεσσαρά, λόγω κυρίως των χαμηλών βροχοπτώσεων, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες επείγουσες ενέργειες, και ποιες, για να συνεχιστεί ομαλά η άρδευση των καλλιεργειών.
2) Με ποιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό θα συμβάλουν στην επαρκή υδροδότηση της Μεσσαράς, υλοποιώντας τις προβλέψεις του νόμου 2399/2003.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης