Επιμόρφωση εργαζομένων στον τουρισμό

Αριθμός πρωτ: 13369
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση εργαζομένων στον τουρισμό.

Είναι γεγονός ότι η αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος επιβάλλει τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού όλων των κατηγοριών.
Οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πραγματοποιούν τέτοιας μορφής προγράμματα ταχύρυθμης εκπαίδευσης, που εντάσσονται στη διά βίου εκπαίδευση των εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί αυτές τις δράσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΕΠΑΝ που είναι συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.
Μέχρι την περυσινή χρονιά, ουσιαστικά δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με βάση τα τυπικά κριτήρια που ετίθεντο από τις προκηρύξεις.
Επειδή η κατοχή απολυτηρίου Γυμνασίου τίθεται κατά βάση ως προϋπόθεση για εγγραφή στις Σχολές και όχι για παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Επειδή όμως η ύπαρξη αυτού του κριτηρίου και για τη συμμετοχή σε προγράμματα ταχύρυθμης εκπαίδευσης, αδικεί και αποκλείει εργαζόμενους με πολυετή εμπειρία, οι οποίοι αποφοίτησαν από το Δημοτικό σε οριακό σημείο από την αλλαγή της διάρκειας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με βάση το Π.Δ. 739/1980,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να διαφοροποιήσουν τα τυπικά προσόντα προκειμένου να επιμορφωθούν όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφού οι περισσότεροι εργάζονται και θα συνεχίσουν να εργάζονται ανεξάρτητα από την επιμόρφωση.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)