Επιστροφή γεωργικών ενισχύσεων από την Ελλάδα στην Ε.Ε.

Αριθμός πρωτ: 7095
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιστροφή γεωργικών ενισχύσεων από την Ελλάδα στην Ε.Ε.

Με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά σαφές ότι η χώρα μας πρέπει να επιστρέψει γεωργικές ενισχύσεις ύψους 38,17 εκατ. ευρώ που δεν δαπανήθηκαν, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, γεγονός που αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τους Έλληνες αγρότες και την ελληνική γεωργία γενικότερα.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η επιστροφή των γεωργικών ενισχύσεων στον κοινοτικό προϋπολογισμό γίνεται λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου ή μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με τις γεωργικές δαπάνες.
Επειδή στο πλαίσιο της Κοινής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την πληρωμή και τον έλεγχο των δαπανών, γεγονός για το οποίο η χώρα μας καθίσταται για άλλη μια φορά υπόλογη λόγω της αδυναμίας και της ανεπάρκειας της Κυβέρνησης να διαχειριστεί σωστά τα κονδύλια που δικαιούνταν οι Έλληνες αγρότες

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να μην επιστραφούν τα χρήματα των Ελλήνων αγροτών από γεωργικές ενισχύσεις, αφού την καίρια ευθύνη φέρει αποκλειστικά η ανεπάρκεια του Υπουργείου να πραγματοποιήσει επαρκείς ελέγχους και σε αντίθετη περίπτωση, με ποιο τρόπο προτίθεται να καλύψει τις επιστροφές των γεωργικών ενισχύσεων ύψους 38,17 εκατ. ευρώ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης