Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον τομέα της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Φροντίδας

Αριθμός πρωτ: 14283
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
3) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον τομέα της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Φροντίδας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, βρισκόμαστε στο στάδιο προετοιμασίας της χώρας μας για την Δ’ προγραμματική περίοδο.
Ο τομέας της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Φροντίδας άρχισε να λειτουργεί αποτελεσματικά με την συμβολή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όταν άρχισαν να εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα, όπως η Βοήθεια στο Σπίτι κ.α., στα πλαίσια εφαρμογής του Γ’ ΚΠΣ.
Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα είναι τελικά ο αριθμός των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα καταρτίσει η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της Δ’ προγραμματικής περιόδου, η ανάγκη όμως ύπαρξης επιχειρησιακού προγράμματος για τον τομέα της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Φροντίδας κρίνεται επιτακτική.
Επειδή οι ανάγκες είναι μεγάλες και πολλά από τα προβλήματα θα οξυνθούν και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας θα υπολειτουργούν στο μέλλον ή δεν θα λειτουργούν καθόλου.
Επειδή η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες αλλά και άλλοι φορείς διεκδικούν την ύπαρξη επιχειρησιακού προγράμματος αυτής της κατηγορίας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να δημιουργήσουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και για τον τομέα της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Φροντίδας, ώστε προγράμματα που αφορούν ειδικές κοινωνικές ομάδες με προβλήματα να συνεχιστούν ή και να αναπτυχθούν νέα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης