Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Σοφ. Στρατάκη, προς τον Υπ. Οικονομίας με θέμα: “Ψηφιοποίηση του υλικού του Μουσείου Τύπου”.

Αριθμός πρωτ: 1824
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ψηφιοποίηση του υλικού του Μουσείου Τύπου.

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων στην οποία υπάγονται και οι δημοσιογράφοι της Κρήτης, με έγγραφό τους έχουν ζητήσει τη συνδρομή όσων μπορούν να συμβάλουν θετικά ώστε να υλοποιηθεί το έργο της ψηφιοποίησης του υλικού του Μουσείου Τύπου.
Αν και το συγκεκριμένο έργο είχε εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2004 και είχαν γίνει δύο διαγωνισμοί για την προμήθεια μηχανημάτων και λογισμικού, ενώ ταυτόχρονα προχωρούσε η ψηφιοποίηση με ίδια μέσα, σύμφωνα πάντα με τις γραπτές υποδείξεις της υπηρεσίας, εντούτοις με νεώτερη απόφαση απαιτήθηκε η προκήρυξη νέου διαγωνισμού. Το έργο ως γνωστόν πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2006 και η προκήρυξη νέου διαγωνισμού δημιουργούσε τον κίνδυνο της μη ολοκλήρωσης του έργου όπως είχα επισημάνει.
Επειδή η απορροφητικότητα του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι περιορισμένη και γι΄ αυτό εντάσσονται σε αυτήν έργα που έχουν γίνει από εθνικούς πόρους για να μη χαθούν κονδύλια, είναι αδιανόητο να μην ολοκληρώνονται ενταγμένα έργα
Επειδή η όλη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί προέκυπτε από τις γραπτές υποδείξεις της υπηρεσίας
Επειδή είναι μεγάλη ανάγκη να ολοκληρωθεί το έργο ψηφιοποίησης του υλικού του Μουσείου Τύπου για ευνόητους λόγους.
Επειδή δεν έχει υπάρξει καμιά απάντηση στην Ερώτησή μου 8933/20-3-06 για θέμα αυτό, ενώ πλησιάζουμε στην ημερομηνία ολοκλήρωσης

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Αν έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια μηχανημάτων και λογισμικού για την ψηφιοποίηση του υλικού Μουσείου Τύπου και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης