Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Σοφ. Στρατάκη, σχετικά με την υποχρηματοδότηση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

πηγή: www.ite.gr
Αριθμός πρωτ: 2564
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποχρηματοδότηση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Στην τελευταία θέση μεταξύ των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα τόσο ως προς τις δημόσιες επενδύσεις για την έρευνα και την τεχνολογία.
Το γεγονός αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τη μεγάλη «διαρροή» επιστημόνων από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία περίπου 3.000 με 4.000 νέοι Έλληνες επιστήμονες πηγαίνουν στο εξωτερικό προκειμένου να ασχοληθούν με την έρευνα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα ή κέντρα μεγάλων εταιριών.
Την ίδια στιγμή που στη χώρα μας γίνεται σοβαρή δουλεία πάνω σε θέματα έρευνας, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που εδρεύει στην Κρήτη, και έχει να επιδείξει μεγάλα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα πρωτοπορώντας στην έρευνα στη χώρα μας και έχει αποσπάσει Αριστεία, το Υπουργείο θέτει στο περιθώριο την προσπάθεια αυτή.
Γεγονός αποτελεί ότι, ποσό 1.515.000 ευρώ το οποίο είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το οποίο προοριζόταν για την πληρωμή μισθών του 2006, δεν έχει αποδοθεί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων, ενώ δεν έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2007, προκειμένου να δοθεί στο νέο έτος, αλλά επιπλέον δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το έτος 2007.
Επειδή τα αντίστοιχα ποσά στα άλλα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στο ΙΤΕ δεν έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα, παρά τις συνεχείς οχλήσεις των διοικούντων του ιδρύματος.
Επειδή, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού προς τη διοίκηση, τα χρήματα πρόκειται να δοθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2007, παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμιά ενέργεια για την καταβολή του ποσού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Πότε ακριβώς πρόκειται να γίνει η καταβολή του δικαιούμενου ποσού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του 2006, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2) Πως πρόκειται να καλυφθεί το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2007, αφού δεν έχει εγγραφεί στον νέο προϋπολογισμό.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)