Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Στρατάκη, με θέμα: “Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στον Δήμο Νέας Αλικαρνασσού”

Αριθμός πρωτ: 13918
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στον Δήμο Νέας Αλικαρνασσού

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού υπέβαλε πρόταση με τίτλο «Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου» και Αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 στα πλαίσια του Μέτρου 4.1 με τίτλο «Χωροταξικός-Πολεοδομικός Σχεδιασμός».
Στόχος της πρότασης είναι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου της Νέας Αλικαρνασσού, μέσα από την αναβάθμιση του χώρου του Δήμου, και συγκεκριμένα την αναβάθμιση του αστικού, περιαστικού και παράκτιου χώρου, την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον κατάλληλο και αξιόπιστο προσανατολισμό των ιδιωτικών επενδύσεων και την προστασία της γεωργικής γης.

Επειδή ο Δήμος της Νέας Αλικαρνασσού υφίσταται εδώ και πολύ καιρό τους κινδύνους και τις συνέπειες από τη λειτουργία του Αεροδρομίου, το οποίο βρίσκεται μέσα στον πολεοδομικό ιστό του.
Επειδή η περιοχή του Δήμου διαθέτει κατάλληλους χώρους για πολλαπλές χρήσεις και η ανάπτυξή τους επιβάλλεται να γίνει με συγκεκριμένο σχεδιασμό και πρόγραμμα.
Επειδή οι πόροι για το Μέτρο 4.1 του Ε.Π. Κρήτης είναι περιορισμένοι για τις μεγάλες ανάγκες μιας αναπτυσσόμενης περιοχής όπως είναι η Κρήτη,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να διαθέσουν κονδύλια από το Γ’ Κ.Π.Σ., όταν μάλιστα υπάρχει κίνδυνος πολλά από αυτά να χαθούν, ώστε να υλοποιηθούν οι ώριμες προτάσεις των Δήμων της Κρήτης που αφορούν Επεκτάσεις Γενικών πολεοδομικών Σχεδίων, όπως αυτή του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης