Εφαρμογή κανονισμού για την καλή μεταχείριση ζώων κατά τη μεταφορά τους

Αριθμός πρωτ: 3645
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή κανονισμού για την καλή μεταχείριση ζώων κατά τη μεταφορά τους.

Σύμφωνα με το νέο κοινοτικό κανονισμό που τέθηκε σε εφαρμογή και αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες και το στρες στα ζώα στη διάρκεια των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των ζώων, με διάρκεια ταξιδιού 8 ή και περισσότερες ώρες, θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να πάρουν επίσημη έγκριση.
Επειδή η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στα οχήματα αυτά, θα εξασφαλίζει την καλύτερη προσαρμογή του μικροκλίματος του οχήματος στα ζώα, ενώ προβλέπονται αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την παροχή νερού.
Επειδή πέρα από το νέο εξοπλισμό των οχημάτων, επιβάλλεται οι οδηγοί και οι συνοδοί των ζώων να υποβληθούν σε υποχρεωτική κατάρτιση, προκειμένου από το 2008 και μετά να πιστοποιούνται για τη φροντίδα των ζώων.
Επειδή επιπλέον, κάθε νέο όχημα που θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ζώων σε μεγάλη απόσταση , άνω των 8 ωρών, πρέπει να είναι εξοπλισμένο με δορυφορικό σύστημα πλοήγησης προκειμένου με τον τρόπο αυτό να διασφαλίζεται ο καλύτερος έλεγχος της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη διάρκεια του ταξιδιού και το χρόνο ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιο σχεδιασμό έχουν προβεί προκειμένου να υπάρξει έγκυρη και ολοκληρωμένη κατάρτιση των οδηγών και των συνοδών ζώων, η οποία προβλέπεται από το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά του.
2) Εάν προτίθενται να επιδοτήσουν ένα μέρος του επιπλέον κόστους που θα επιβαρυνθούν, όσοι θα πρέπει να προβούν στην εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στα οχήματά τους με τα οποία πραγματοποιούνται μεταφορές ζώων με διάρκεια ταξιδιού 8 ή και περισσότερων ωρών.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης