Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/33 ΕΚ για τη μείωση των ρύπων από τα πλοία

Αριθμός πρωτ: 13504
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/33 ΕΚ για τη μείωση των ρύπων από τα πλοία.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/33 ΕΚ, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 11 Αυγούστου αλλά δεν εφαρμόζεται από τη χώρα μας αφού δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο, θέτει σαν στόχο τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία.
Επειδή κύριος σκοπός αυτού του νομοθετήματος, είναι να καταστεί υποχρεωτική για όλα τα πλοία που ταξιδεύουν στις ευρωπαϊκές θάλασσες, η χρήση καυσίμων χαμηλότερης περιεκτικότητας σε θείο, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, ο οποίος είναι ένας πολύ επικίνδυνος ρύπος, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τα οξείδια του αζώτου, καθώς προκαλεί έξαρση ασθενειών, όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα και τα καρδιακά νοσήματα.
Επειδή η εφαρμογή του μέτρου και στα επιβατικά πλοία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, αφού οι υψηλότερες τιμές των ρύπων παρατηρούνται το καλοκαίρι, κυρίως από τις ταυτόχρονες αφιξοαναχωρήσεις των πλοίων από τα λιμάνια της χώρας με μεγάλη κίνηση, όπως είναι και το λιμάνι του Ηρακλείου.
Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες του τύπου, τα νέα καύσιμα θα να είναι ακριβότερα κατά 8-10% και με δεδομένο ότι το κόστος καυσίμου συμμετέχει κατά 45% στα συμβατικά και 70% στα ταχύπλοα στο συνολικό κόστος εκμετάλλευσης του πλοίου, είναι αναμενόμενο ότι το κόστος θα μετακυλιστεί στον επιβάτη εάν οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις δεν απορροφήσουν το επιπλέον αυτό κόστος

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/33 ΕΚ που αφορά τη χρήση καυσίμων χαμηλότερης περιεκτικότητας σε θείο από τα πλοία, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του θείου που μολύνουν την ατμόσφαιρα, αφού αυτή τέθηκε ήδη σε ισχύ από τις 11 Αυγούστου.
2) Ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν προκειμένου να μην μετακιλυστεί το κόστος στον επιβάτη από την αναμενόμενη αύξηση της τιμής του νέου καυσίμου όταν εφαρμοστεί η νέα Οδηγία.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης