Η ανάγκη τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος 126/86

Αριθμός πρωτ: 3858
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Η ανάγκη τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος 126/86

Στα πλαίσια της Πανελλαδικής Σύσκεψης των Ενώσεων Δασικών Συνεταιρισμών και με αφορμή το πρόσφατο σχέδιο της Ε.Ε. για τα δάση, η ΠΑΣΕΓΕΣ εξήρε τη σπουδαιότητα να στηριχτεί και να διευρυνθεί στη χώρα μας η αειφόρος διαχείριση των δασών με τη δημιουργία Εθνικών Δασικών Προγραμμάτων.
Η Συνομοσπονδία κατέθεσε ήδη από τον Μάρτιο 2006 στο Υπουργείο τις προτάσεις της για την αξιοποίηση της δασικής παραγωγής και επεξεργάστηκε ένα πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Π.Δ. 126/86 για την εκμετάλλευση, συντήρηση και βελτίωση των δασών.
Τα κυριότερα σημεία των προτάσεων αυτών αφορούν στη βελτίωση της προστασίας των δασών και του περιβάλλοντός μας, στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των δασεργατών – μελών των Δασικών Συνεταιρισμών, στην ενθάρρυνση της χρήσης ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων που προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση (πιστοποίηση ξυλείας), στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του δασικού τομέα και στην προώθηση της χρήσης δασικής βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας.
Προς την κατεύθυνση αυτή και προκειμένου να μιλάμε για ορθολογική διαχείριση, ανάπτυξη και προστασία των δασών, πρέπει η συγχρηματοδότηση του δασικού τομέα στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου να διπλασιαστεί, έτσι ώστε να καλυφθεί ένα σημαντικό μέρος των αναγκών του δασικού τομέα, καθώς έως τώρα τα χαμηλά ποσά χρηματοδότησης κρίνονται ως απαράδεκτα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει αποδεκτές τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ και στα πλαίσια των επισημάνσεών της να προχωρήσει στην τροποποίηση του Π.Δ. 126/86, ώστε με βάση και τις νέες επιταγές της Ε.Ε. να προχωρήσουμε στην παραγωγική αξιοποίηση του δασικού πλούτου της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης