Η απαξίωση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών

Αριθμός πρωτ: 2344
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Η απαξίωση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών.

Για την πλήρη απαξίωση του ΕΘΙΑΓΕ αλλά για την πλήρη αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας κάνουν λόγω οι επικεφαλής της Ένωσης Επιστημόνων Ερευνητών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ερευνητών, το ΕΘΙΑΓΕ λειτουργεί τους τελευταίους 7 μήνες χωρίς Γενικό Διευθυντή και 17 μήνες χωρίς επιστημονικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα νομιμότητας της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος.
Η ελλιπής χρηματοδότηση αλλά και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε μηδενισμό της αγροτική έρευνας σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από σκληρές συνθήκες ανταγωνισμού.
Συγκεκριμένα, από τα 170 ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στο ΕΘΙΑΓΕ μόνο τα 15 είναι με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τη στιγμή μάλιστα που ο αριθμός των ερευνητών έχει μειωθεί στο ήμισυ τα τελευταία χρόνια και χωρίς ν έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις για την αναπλήρωσή τους.
Ο κλάδος των ερευνητών εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον του ΕΘΙΑΓΕ κάτι το οποίο ενισχύεται από φήμες που ομιλούν για κατάργηση ή συγχώνευση του Ιδρύματος.
Εξάλλου, προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί και το γεγονός ότι, στο νέο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας το ΕΘΙΑΓΕ έχει εξαιρεθεί.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν αληθεύουν ή όχι οι φήμες για κατάργηση ή συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ.
2) Για ποιο λόγο δεν συμπεριλήφθηκε τι ΕΘΙΑΓΕ στο νέο νομοσχέδιο σχετικά με την αναδιοργάνωση των ερευνητικών ιδρυμάτων στη χώρα μας.
3) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, και εφόσον δεν ισχύουν οι φήμες περί διάλυσης του ΕΘΙΑΓΕ, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση αλλά και επαρκές προσωπικό για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων του αγροτικού τομέα της χώρας μας, τη στιγμή που διανύουμε μια περίοδο σκληρού και πολλές φορές αθέμιτου ανταγωνισμού στη διεθνή αγορά.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)