Η ασυνέπεια στην υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου


Αριθμός πρωτ: 11481
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Η ασυνέπεια στην υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (3631/30-09-04, 8207/25-02-05, 11093/25-05-05,7460/07-02-06) είχα θέσει το ζήτημα των προθέσεων των αρμόδιων Υπουργείων για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος Ηρακλείου με ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΟ-ΤΑΠ για την αναστήλωση των Ενετικών Τειχών και την αναβάθμιση της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου.
Στις απαντήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού γίνεται λόγος για την αποκατάσταση εν μέρει τμημάτων και τις εγκρίσεις μελετών για τα υπόλοιπα τμήματα των Ενετικών Τειχών, καθώς επίσης δίνεται και η διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο έχει επίγνωση της σοβαρότητας του έργου και μεριμνά να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τής ως άνω προγραμματικής σύμβασης.
Από ότι φαίνεται από τα έως τώρα πεπραγμένα, τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και το ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και ενώ γνωρίζουν τη σπουδαιότητα και το επείγον του συγκεκριμένου έργου, δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις με τις οποίες έχουν δεσμευτεί βάσει της προγραμματικής σύμβασης, με αποτέλεσμα ο Δήμος Ηρακλείου να επωμίζεται τις δαπάνες για έργα που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται.
Σας υπενθυμίζω ότι κάθε φορέας έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σύμφωνα με την πενταετούς διάρκειας προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος Ηρακλείου θα χρηματοδοτείται για μελέτες και έργα με το ποσό των 600.000 ευρώ κατ΄έτος και για 5 χρόνια με έναρξη εφαρμογής το έτος 2004.
Έως τώρα και σύμφωνα με την 18924/05-06-06 επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου προς τον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καμία απόφαση χρηματοδότησης δεν έχει εκδοθεί για τα έτη 2004-2005-2006, με αποτέλεσα να δημιουργούνται σοβαρές δυσχέρειες στην προσπάθεια του Δήμου για την αναστήλωση των Ενετικών Τειχών και την αναβάθμιση της Παλιάς Πόλης.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Εάν προτίθενται να εφαρμόσουν στην πράξη την Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί με το Δήμο Ηρακλείου και να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και
2. Εάν έχουν εγκριθεί και πότε θα χορηγηθούν τα ποσά που προβλέπονται για τα έτη 2004-2005-2006 και τα οποία δεν έχουν εκταμιευθεί έως σήμερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


Διαβάστε την απάντηση (αρχείο pdf)