Κίνδυνος να κλείσουν τα σφαγεία στο Ν. Ηρακλείου εξαιτίας της μη χρηματοδότησης για τη διαχείριση των αποβλήτων του

Αριθμός πρωτ: 13521
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος να κλείσουν τα σφαγεία στο Ν. Ηρακλείου εξαιτίας της μη χρηματοδότησης για τη διαχείριση των αποβλήτων τους.

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να κλείσουν τα σφαγεία του Ν. Ηρακλείου , μετά την άρνηση του Υπουργείου να χρηματοδοτήσει τα αναγκαία έργα για τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, η οποία θα συμβάλει στην εξυγίανση και κατά συνέπεια στην ομαλή λειτουργία τους.
Επειδή η αιτία που επικαλείται η απάντηση στην Ερώτησή μου 11189/29/5/06 δεν ευσταθεί αφού είναι γνωστό ότι η διαχείριση των σφαγείων έχει εκχωρηθεί στους Δήμους.
Σύμφωνα δε με το Νομάρχη Ηρακλείου αλλά και τους αρμόδιους φορείς, η απόρριψη του αιτήματος της ένταξης της μελέτης εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού και σφαγιοτεχνικού εξοπλισμού των τεσσάρων σφαγείων του Νομού, στο αντίστοιχο πρόγραμμα προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, έγινε για τυπικούς και μόνο λόγους αφού η Εταιρεία Κρόνος Α.Ε. δεν έχει κύκλο εργασιών και ίδια έσοδα, επειδή όπως επανειλημμένα έχει διευκρινιστεί η διαχείριση των σφαγείων έχει διαβιβαστεί στις Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Κόφινα και Αγ. Βαρβάρας οι οποίες έχουν τον σχετικό κύκλο εργασιών.
Επειδή μετά την απόρριψη του αιτήματος ο Νομάρχης Ηρακλείου έχει αποστείλει σχετική επιστολή-διαμαρτυρία χωρίς ωστόσο τίποτα ουσιαστικό να έχει πραγματοποιηθεί,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στην χρηματοδότηση των έργων που είναι αναγκαία για τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων των σφαγείων του Νομού Ηρακλείου ώστε να εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός τους και η ομαλή λειτουργία τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης