Καθολικότητα των Ευρυζωνικών υπηρεσιών


Αριθμός πρωτ: 11205
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/5/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθολικότητα των Ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τις δυνατότητες και τις προθέσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθιέρωση της ευρυζωνικότητας ως καθολικής υπηρεσίας.
Ορισμένες χώρες θα επιθυμούσαν να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη και ήδη έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην προώθηση τέτοιων πολιτικών, σε αντίθεση με τις χώρες στις οποίες οι ευρυζωνικές υπηρεσίες ήδη παρουσιάζουν ικανοποιητικό ποσοστό διείσδυσης.
Οι μεγαλύτερες χώρες και κυρίως οι πάροχοι αυτών των χωρών, στα πλαίσια ενίσχυσης του ανταγωνισμού, προσπαθούν να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη προκειμένου να μην ενδυναμώσουν κατά κανόνα τους μικρούς συγκριτικά παρόχους των μικρότερων χωρών όπως και του Ο.Τ.Ε.
Η ελληνική κυβέρνηση, αν και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες που είχαν τεθεί, δεν έχει πάρει θέση επ΄αυτού, παρόλο που θα ήταν πολύ χρήσιμο με βάση την μικρή διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στη χώρα μας, αλλά και το ιδιαίτερο γεωφυσικό και νησιωτικό περιβάλλον.
Επειδή προβλέπεται η κινητή τηλεφωνία να καθιερωθεί ως καθολική υπηρεσία και σ΄αυτή τη φάση είναι η μόνη που μπορεί να συνεισφέρει στην καθιέρωση της καθολικότητας και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες αν και είναι γνωστό ότι γι΄αυτές μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή στο επόμενο συμβούλιο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας πρέπει να πάρει θέση επ΄αυτού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Ποια προτίθεται να είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τις νέες καθολικές υπηρεσίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και
2. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα της περιορισμένης διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών στη χώρα μας.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
Χάρης Τσιόκας