Καθυστέρηση στις εγκρίσεις μελετών των κτηνοτρόφων της Κρήτης για τα σχέδια βελτίωσης ζωικής παραγωγής

Αριθμός πρωτ: 1055
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση στις εγκρίσεις μελετών των κτηνοτρόφων της Κρήτης για τα σχέδια βελτίωσης ζωικής παραγωγής .

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης καθώς έχει παρέλθει 6μηνο από τη λήξη προθεσμίας κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας για το πρόγραμμα σχεδίων βελτίωσης της κτηνοτροφίας και ακόμη οι μελέτες δεν έχουν εγκριθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δ/νση Γεωργίας της Περιφέρειας Κρήτης, η καθυστέρηση οφείλεται στην έλλειψη αξιολογητών, οι οποίοι πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να συμπληρώνουν σειρά προϋποθέσεων.
Η ανησυχία που επικρατεί είναι δικαιολογημένη, αφού οι πιστώσεις προέρχονται από το Γ΄ Κ.Π.Σ. το οποίο λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους και είναι αναγκαίο να γίνουν οι σχετικές απορροφήσεις.
Παράλληλα, τα κονδύλια που πρέπει να διατεθούν στους 500 κτηνοτρόφους που κατέθεσαν φακέλους υποψηφιότητας είναι 48 εκ. ευρώ ενώ στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν κατανεμηθεί μόλις 12,85 εκ.ευρώ.
Εξάλλου, σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή Γεωργίας της Περιφέρειας, υπάρχουν διαβεβαιώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου ότι θα αυξηθούν οι πιστώσεις για τα σχέδια βελτίωσης φυτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας στην Κρήτη, εν αντιθέσει με την απάντησή σας στην Ερώτησή μου 10193/28-04-06 σύμφωνα με την οποία, για τα σχέδια βελτίωσης στον τομέα της κτηνοτροφίας με την 4η προκήρυξη του προγράμματος πιστώσεων, έχει διατεθεί όλο το ποσό της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 1.1 του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» .
Επειδή οι εγκρίσεις ή οι απορρίψεις των μελετών πρέπει να ανακοινωθούν άμεσα για να προχωρήσει άλλωστε και το στάδιο εξέτασης των ενστάσεων, προκειμένου οι διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της απώλειας των κοινοτικών πόρων.
Επειδή οι πιστώσεις του προγράμματος των σχεδίων βελτίωσης της κτηνοτροφίας που προβλέφθηκαν από το Υπουργείο αφορούν στο ¼ σχεδόν αυτών που απαιτούνται από τις μελέτες που έχουν κατατεθεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1.Εάν προτίθεται άμεσα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαπίστευσης των αξιολογητών ώστε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατό συντομότερα η διαδικασία έγκρισης των μελετών.
2.Εάν προτίθεται να εγκρίνει την αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος σχεδίων βελτίωσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, στο ύψος εκείνο το οποίο απαιτείται βάσει των μελετών που έχουν κατατεθεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)