Καταγγελία του Συλλόγου Μικροβιολόγων Ηρακλείου για απαράδεκτη πρακτική του ΤΑΞΥ


Αριθμός πρωτ: 12734
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία του Συλλόγου Μικροβιολόγων Ηρακλείου για απαράδεκτη πρακτική του ΤΑΞΥ

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Μικροβιολόγων Ηρακλείου καταδικάζει την εκβιαστική, όπως τη χαρακτηρίζει, ενέργεια του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων να ζητήσει από τους συμβεβλημένους ιατρούς-μικροβιολόγους να προβούν σε εκπτώσεις για τις ιατρικές εξετάσεις που διενεργούν.
Όπως επισημαίνεται, το ΤΑΞΥ κάλεσε τους μικροβιολόγους να προτείνουν οι ίδιοι το ποσοστό έκπτωσης που είναι διατεθειμένοι να κάνουν επί των υποβαλλόμενων λογαριασμών.
Γι’ αυτόν το λόγο, το Ταμείο καταγγέλλεται για εκβιαστικής φύσεως μεθόδευση, καθώς η έκπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο να θεωρηθεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των συμβάσεων με τους μικροβιολόγους.
Επειδή δεν είναι δυνατόν από τη μια πλευρά να ορίζονται ως κατώτατες τιμές για τις εξετάσεις οι ισχύουσες τιμές το Δημοσίου, και από την άλλη ένας ασφαλιστικός φορέας να απαιτεί εκπτώσεις για τις μικροβιολογικές ιατρικές πράξεις. Επειδή η πρόσκληση του ΤΑΞΥ, την οποία καταγγέλλουν οι μικροβιολόγοι, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των γιατρών, με όποιους κινδύνους μπορεί αυτό να συνεπάγεται για την ποιότητα των ιατρικών εξετάσεων και την υγεία των ασφαλισμένων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να παρέμβουν με οποιοδήποτε τρόπο ώστε να μην απαιτείται από το ΤΑΞΥ οι συμβεβλημένοι γιατροί μικροβιολόγοι να προβαίνουν σε εκπτώσεις επί των ιατρικών πράξεων που διενεργούν, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των συμβάσεων που συνάπτουν με το Ταμείο.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)