Καταγγελίες Συλλόγου Γονέων Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων.

πηγή: www.kulturportal-bayern.de
Αριθμός πρωτ: 845
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες Συλλόγου Γονέων Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων

Τα προβλήματα στα μουσικά σχολεία απασχολούν έντονα τους μαθητές και τους γονείς τους. Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων, κυριότερο πρόβλημα αποτελεί βεβαίως η έλλειψη ικανού αριθμού καθηγητών μουσικής, όπως έχω επανειλημμένως επισημάνει, πιο πρόσφατα στην Ερώτηση 14224/19-9-2006.
Στα αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης περιλαμβάνεται επίσης: η κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων για όλα τα μουσικά όργανα, η συγγραφή και δωρεάν διανομή βιβλίων μουσικής, η ενεργοποίηση των εξετάσεων για την παροχή πτυχίου μουσικής εξειδίκευσης μετά την αποφοίτηση, και η ενεργοποίηση του προγράμματος προκαταρκτικών μαθημάτων μουσικής στα Δημοτικά.
Παράλληλα, ειδικά για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ο Σύλλογος Γονέων κάνει λόγο για ελλείψεις διδακτικού προσωπικού και σε άλλες ειδικότητες Γενικής Παιδείας, όπως σε Φυσικούς και Φιλολόγους. Στις κενές θέσεις καθηγητών προστίθενται επιπλέον και οι ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό.
Όπως τονίζεται, στο Μουσικό Σχολείο φοιτούν 265 μαθητές και υπηρετούν πάνω από 100 καθηγητές, γεγονός που επιβάλλει τον άμεσο διορισμό γραμματέων, επιστάτη και φύλακα.
Επειδή οι γονείς είναι απογοητευμένοι από την ελλιπή στήριξη του Υπουργείου, την οποία αποδεικνύει και η ανεπαρκής χρηματοδότηση για την ανακαίνιση των νέων κτηρίων του Σχολείου.
Επειδή προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις για την ικανοποίηση των αιτημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των παιδιών τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
Με ποιο τρόπο προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων καθώς και τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, για προσλήψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και για καλύτερες υποδομές σε αίθουσες.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)