Καταγγελίες αγροτών για τον ΕΛΓΑ

Αριθμός πρωτ: 4490
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες αγροτών για τον ΕΛΓΑ.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου καταγγέλλει τον εμπαιγμό που υφίστανται οι παραγωγοί της Μεσσαράς τόσο από τον κεντρικό όσο και από τον τοπικό ΕΛΓΑ. Συγκεκριμένα, καταγγέλλουν ότι το σύστημα που εφαρμόζει ο ΕΛΓΑ προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες όσων επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι υποκριτικό.
Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για εμπαιγμό καθώς, ενώ όταν οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ επισκέπτονται τους αγρούς για εκτίμηση συμφωνούν με τους παραγωγούς, μετά την παρέλευση του τριμήνου, οπότε και έρχεται η επίσημη και γραπτή εκτίμηση, αυτή είναι μηδενική.
Επίσης, με το ισχύον σύστημα, οι παραγωγοί δεν δικαιώνονται για τις ενστάσεις στις εκτιμήσεις, δεδομένου ότι δεν μπορούν να τεκμηριώσουν την καταστροφή που είχε συμβεί προ τριμήνου στις καλλιέργειές τους.
Επειδή το μονοπρόσωπο σύστημα των εκτιμήσεων των καταστροφών στις καλλιέργειες ενέχει τον κίνδυνο παραπλάνησης των εκτιμητών, οι οποίοι επιπλέον εξάγουν λανθασμένα συμπεράσματα όταν μεσολαβούν αρκετοί μήνες από τη στιγμή της καταστροφής μέχρι την καταγραφή της.
Επειδή οι παραγωγοί κάνουν λόγο για διαβλητό σύστημα με σωρεία λαθών από πλευράς των εκτιμητών σε βάρος των παραγωγών,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να αλλάξει το μονοπρόσωπο σύστημα που εφαρμόζει ο ΕΛΓΑ για την εκτίμηση των ζημιών στις καλλιέργειες που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να μην υφίστανται οι παραγωγοί τον σημερινό εμπαιγμό.
2) Αν θα κάνει δεκτά τα αιτήματα των παραγωγών να συμμετέχουν στις εκτιμήσεις και να μην πληρώνουν ασφάλιστρα για υπαίθριες παραγωγές μετά τις 15 Νοεμβρίου, αφού αυτές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης