Κατασκευή Παράκαμψης Βιάννου

Αριθμός πρωτ: 4055
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Παράκαμψης Βιάννου

Στην απάντησή σας στην Ερώτησή μου 7023/30-1-06, αναφέρεται ότι η «Μελέτη της οδού Βιάννου-Ιεράπετρας του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης», για το τμήμα από τη διασταύρωση με την υφιστάμενη οδό προς Κερατόκαμπο, είχε ανατεθεί από 13-1-06 και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανερχόταν στα 800.000 ευρώ.
Με δεδομένη την ολοκλήρωση της μελέτης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η παράκαμψη της Βιάννου και την ωριμότητα που το έργο παρουσιάζει από τη μια, αλλά και την περικοπή έργων από την άλλη, εξαιτίας των άστοχων κυβερνητικών επιλογών και την υποχρέωση της χώρας για επιστροφή κονδυλίων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, η αναστάτωση των κατοίκων είναι δικαιολογημένη, γιατί αγανακτούν από την κατάσταση που διαμορφώνεται καθημερινά.
Επειδή το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης οξύνεται με την πάροδο του χρόνου, όπως είχα επισημάνει και με την 1381/20-1-2006 Ερώτησή μου.
Επειδή σύμφωνα με την απάντηση στην παραπάνω Ερώτησή μου, και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνηγορεί και έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση κατασκευή της παρακαμπτήριας οδού,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή του έργου και με ποιο προγραμματισμό θα την υλοποιήσουν.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης