Κρατικός Προϋπολογισμός 2007 και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Αριθμός πρωτ: 14448
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κρατικός Προϋπολογισμός 2007 και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ), o τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας, με ανακοίνωσή της (αρ. πρωτ. 1885/1-9-06) καταγράφει τα αιτήματα των ατόμων με αναπηρία ενόψει της κατάρτισης του Κρατικού Προυπολογισμού 2007.
Τα αιτήματα στοχεύουν στην ενδυνάμωση της εκπροσώπησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.
Για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων, το πρώτο αίτημα της Ε.Σ.Α.Ε.Α. αφορά την αύξηση του κονδυλίου με το οποίο επιχορηγείται η Ε.Σ.Α.Ε.Α και οι Οργανώσεις της, στο ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Περαιτέρω, η Συνομοσπονδία ζητά να υπάρξει πρόβλεψη για κονδύλιο στον Προϋπολογισμό του 2007, για την καταβολή επιδόματος θέρμανσης στα άτομα με αναπηρία, όπως είχα επισημάνει και στην Ερώτησή μου 13607/25-8-06.
Για τον ίδιο σκοπό, ζητείται η αύξηση των κονδυλίων προς τον Τομέα της Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την κάλυψη των πάγιων αναγκών σε προσωπικό και για νέα αναπτυξιακά προγράμματα.
Μεταξύ των αναγκών σε προσωπικό στους κρατικούς φορείς κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, η Συνομοσπονδία τονίζει εκ νέου τα κενά στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, το Κέντρο Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης Τυφλών, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και τα ΚΑΦΚΑ, ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει ότι αναμένει την πλήρωση οργανικών θέσεων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, που είναι απαραίτητοι για τους συχνούς χρήστες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Τέλος, στα αιτήματα της Ε.Σ.Α.Ε.Α. περιλαμβάνονται: η πρόβλεψη κονδυλίου για τη λειτουργία, από το Υπουργείο Υγείας, Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρία, η αύξηση του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών για το 2007 στο ύψος του κατώτερου προνοιακού επιδόματος των υπολοίπων ατόμων με αναπηρία, η επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Κωφών για δαπάνες διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα, καθώς και η ένταξη στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, του Κατασκηνωτικού Προγράμματος που υλοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία.
Επειδή τα αιτήματα της Συνομοσπονδίας είναι απολύτως δικαιολογημένα και πρέπει να ικανοποιηθούν προκειμένου να αναβαθμιστεί η θέση των Α.Μ.Ε.Α. στην ελληνική κοινωνία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να διαθέσει τα διεκδικούμενα από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ) κονδύλια, στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2007, και τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και την ενίσχυση της θέσης τους στην ελληνική κοινωνία.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης