Κωλυσιεργία για την καταβολή των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων εκτάσεων στο χώρο κατασκευής της Λιμνοδεξαμενής Γέργερης Δήμου Ρούβα

Αριθμός πρωτ: 1999
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κωλυσιεργία για την καταβολή των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων εκτάσεων στο χώρο κατασκευής της Λιμνοδεξαμενής Γέργερης Δήμου Ρούβα.

Στην απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην 880/6-11-06 Ερώτησή μου για το θέμα της αποζημίωσης των ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων εκτάσεων για την κατασκευή της Λιμενοδεξαμενής Γέργερης του Δήμου Ρούβα, αναφέρει ότι η χρηματοδότηση των δικαιούχων εξετάζεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των διαθέσιμων εθνικών πόρων.
Επειδή πρόκειται για ένα έργο το οποίο ήδη λειτουργεί από το 2001 ενώ η παραχώρηση των ιδιοκτησιών έχει γίνει προ επταετία (Νοέμβριος 1999) και τα δικαιούμενα ποσά αναγκαία στους δικαιούχους, αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες από την πλευρά των δικαιούχων του Δήμου Ρούβα αλλά και την Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου ήδη από το Φεβρουάριο του 2005.
Επειδή αποτελεί εμπαιγμό από την πλευρά του Υπουργείου προς τους δικαιούχους η μη καταβολή των δικαιούμενων ποσών, αφού έχει ολοκληρωθεί σχεδόν προ διετίας η εκ νέου υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων και το Υπουργείο αρκείται μονάχα στην απάντηση ότι εξετάζει το θέμα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Από ποιο συγκεκριμένο κονδύλι, και πότε, προβλέπεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις των ιδιοκτητών των απαλλοτριωθέντων εκτάσεων στο χώρο κατασκευής της Λιμνοδεξαμενής Γέργερης του Δήμου Ρούβα, από τι στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες νόμιμες αποφάσεις των δικαστηρίων και των αρμόδιων οργάνων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης