Λήψη μέτρων για τη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 3386
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για τη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 40% με 60% της σημερινής αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας θα μεταφερθεί σε αναπτυσσόμενα κράτη στα επόμενα 5-10 χρόνια, αν συνεχιστούν οι αθρόες εισαγωγές γεωργικών προϊόντων.
Επειδή η τάση αυτή παρατηρείται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και κυμαίνεται στα επίπεδο του 20% με 30% της σημερινής συνολικής παραγωγής.
Επειδή όπως ανέφερα και στην Ερώτησή μου 3331/22-1-07, το έλλειμμα του εμπορικού γεωργικού ισοζυγίου της χώρας μας αυξήθηκε κατά 9,2% για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2006, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για εγκατάλειψη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, με τις όποιες συνέπειες για τους αγρότες και την οικονομία γενικότερα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ O κ. Υπουργός:
Σε ποια δέσμη μέτρων προτίθεται να προβεί, προκειμένου να μην υπάρξει μαζική εγκατάλειψη της σημερινής αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια, αφού η τάση που υπάρχει με βάση τα σημερινά επίπεδα ανασφάλειας που υπάρχουν στον αγροτικό πληθυσμό είναι σε διπλάσιο ποσοστό με αυτό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης