“Λήψη μέτρων για το μεταλλαγμένο ρύζι Liberty Link (LL) 601” – Κοινή Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Μανόλη Στρατάκη και Χάρη Τσιόκα.

Αριθμός πρωτ: 13631
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για το μεταλλαγμένο ρύζι Liberty Link (LL) 601.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace κάνει έκκληση προς την Κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα δράση για τη λήψη μέτρων, στα πλαίσια της Ε.Ε, προκειμένου να απαγορευτεί η εισαγωγή του μεταλλαγμένου ρυζιού Liberty Link (LL) 601 της εταιρείας βιοτεχνολογίας Bayer.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, το μεταλλαγμένο ρύζι (LL) 601 δεν προοριζόταν για εμπορικούς σκοπούς και δεν έχει εγκριθεί για κατανάλωση πουθενά στον κόσμο, ενώ βρέθηκε να πωλείται στην αγορά των ΗΠΑ. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί μια από τις βασικότερες αγορές αμερικάνικου ρυζιού, ανακοίνωσε ανεπαρκή μέτρα ελέγχου, επιτάσσει την άμεση δραστηριοποίηση της Κυβέρνησης για την λήψη μέτρων απαγόρευσης της εισαγωγής του μεταλλαγμένου ρυζιού.
Επειδή όπως επισημαίνεται από την Greenpeace, ήδη η Ιαπωνία απαγόρευσε τις εισαγωγές μακρύκοκκου ρυζιού από τις ΗΠΑ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στη λήψη πρωτοβουλιών προκειμένου να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει η εισαγωγή του μεταλλαγμένου ρυζιού (LL) 601, στα πλαίσια της Ε.Ε
2) Εάν προτίθεται να δώσει εντολή για έλεγχο προκειμένου να εντοπιστούν και να αποσυρθούν τυχόν επιμολυσμένα προϊόντα ρυζιού του συγκεκριμένου είδους, ώστε να προστατευθούν οι Έλληνες καταναλωτές από την παράνομη εισβολή του μεταλλαγμένου προϊόντος.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
Χάρης Τσιόκας