Μείωση στρεμματικής ενίσχυσης στους σταφιδοπαραγωγούς

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου, η δηλωθείσα καλλιεργούμενη έκταση σταφιδάμπελων παρουσιάζεται αυξημένη κατά 9,2% σε σχέση με πέρυσι, αν και το ύψος της συνολικής επιδότησης παραμένει στα ίδια επίπεδα.


Αριθμός πρωτ: 10956

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μείωση στρεμματικής ενίσχυσης στους σταφιδοπαραγωγούς

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου, η δηλωθείσα καλλιεργούμενη έκταση σταφιδάμπελων παρουσιάζεται αυξημένη κατά 9,2% σε σχέση με πέρυσι, αν και το ύψος της συνολικής επιδότησης παραμένει στα ίδια επίπεδα.
Η αρνητική περυσινή εμπειρία μείωσης της επιδότησης κατά 40 περίπου ευρώ το στρέμμα κάνει τους παραγωγούς της Κρήτης να ανησυχούν ακόμη εντονότερα γιατί, ενώ στην Κρήτη δεν παρουσιάζεται καμία αύξηση των εκτάσεων όπως και πέρυσι, η στρεμματική ενίσχυση μειώθηκε .
Είναι γνωστό ότι το ύψος της δικαιούμενης συνολικής ενίσχυσης δεν έχει εξαντληθεί και θα ήταν τουλάχιστον άδικο για άλλη μία χρονιά οι παραγωγοί να υποστούν μείωση της επιδότησης επειδή καλλιεργητές σταφιδάμπελων άλλων περιοχών αλλάζουν τη χρήση στις καλλιέργειες τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να ασχοληθεί συστηματικά και ουσιαστικά με το θέμα ώστε να μην υπάρξουν οι συνέπειες της περυσινής περιόδου αλλά αντίθετα να αυξηθεί το ποσό της στρεμματικής ενίσχυσης, αφού όπως είναι γνωστό δεν έχει εξαντληθεί το προβλεπόμενο όριο της συνολικής ενίσχυσης.

22-05-06 Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)