Μεγάλες ελλείψεις αστυνομικών στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4027
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μεγάλες ελλείψεις αστυνομικών στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» του Ηρακλείου

Σοβαρά και μακροχρόνια προβλήματα που παρακωλύουν την απρόσκοπτη λειτουργία ενός διεθνούς αερολιμένα, όπως είναι το αεροδρόμιο Ηρακλείου, επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμα φορά σε καθιερωμένη συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων.
Επειδή τα προβλήματα που εκκρεμούν εκτός από αυτά που σχετίζονται με την ασφυκτικά περιορισμένη χωρητικότητα του αεροδρομίου όσο και με το επίπεδο λειτουργίας και εξυπηρέτησης, λόγω έλλειψης, η επάρκεια του προσωπικού της αστυνομίας είναι επίσης ένα ζητούμενο, αφού στο «Ν. Καζαντζάκης» υπηρετούν οι μισοί αστυνομικοί σε σχέση με άλλα αεροδρόμια.
Επειδή οι οργανικές θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι 82, ενώ η αστυνομική δύναμη που υπάρχει ανέρχεται μόλις στα 40 άτομα.
Επειδή για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες ενώ διεθνούς αεροδρομίου, όπως είναι το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, προβλέπεται η ύπαρξη αστυνομικής δύναμης 150 ατόμων, σύμφωνα με τους υπευθύνους.
Επειδή οι διαπιστώσεις και οι υποσχέσεις για την επίλυση των προβλημάτων δεν αρκούν και η καθιερωμένη ετήσια απλώς επισήμανσή τους έχει καταντήσει πλέον γραφική,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην άμεση ενίσχυση του αστυνομικού σώματος στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του και η επίλυση των εκκρεμών προβλημάτων ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης