Μεγάλες ελλείψεις σε αίμα στα κέντρα αιμοδοσίας του Ν. Ηρακλείου


Αριθμός πρωτ: 12863
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μεγάλες ελλείψεις σε αίμα στα κέντρα αιμοδοσίας του Ν. Ηρακλείου.

Η ανεπάρκεια σε αίμα στα κέντρα αιμοδοσίας του Ν. Ηρακλείου και γενικότερα της Κρήτης ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, επιβεβαιώθηκε με δύο έκτακτα σοβαρά περιστατικά που έλαβαν χώρα.
Οι αυξημένες ανάγκες σε αίμα που υπάρχουν ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού η προσέλευση τουριστών στο νησί είναι μεγάλη, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, όπως επισημαίνει ο τοπικός τύπος (Ν.ΚΡΗΤΗ 13-7-06).
Επειδή λόγω τις εξάντλησης των αποθεμάτων σε αίμα από την ομάδα 0 ρέζους θετικό, από τα δύο έκτακτα σοβαρά περιστατικά που προέκυψαν, ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις ανθρώπων που έχουν τη συγκεκριμένη ομάδα αίματος στα νοσοκομεία του Ηρακλείου.
Επειδή τα αποθέματα που δημιουργήθηκαν ξανά, προκύπτουν από την ευαισθησία και την ευσυνειδησία των πολιτών, καθώς και τη συμμετοχή ανθρώπων από Συλλόγους του Ηρακλείου, ωστόσο δεν είναι ικανά να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του νησιού λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη σε αίμα στα κέντρα αιμοδοσίας του Ν. Ηρακλείου αλλά και ολόκληρης της Κρήτης, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες
2) Εάν προτίθεται να ενισχύσει το θεσμό του σταθερού αιμοδότη προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μια πιο σταθερή και μόνιμη βάση το πρόβλημα της έλλειψης αίματος από τα κέντρα αιμοδοσίας της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)