Μεγάλη καθυστέρηση και αδράνεια της πολιτείας για την ίδρυση μονάδας απεξάρτησης στο Ηράκλειο για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των ναρκωτικών

Αριθμός πρωτ: 4488
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μεγάλη καθυστέρηση και αδράνεια της πολιτείας για την ίδρυση μονάδας απεξάρτησης στο Ηράκλειο για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των ναρκωτικών.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει το οξύ πρόβλημα των ναρκωτικών που υπάρχει στο Νομό Ηρακλείου και την άμεση ανάγκη δημιουργίας μονάδας απεξάρτησης στο Ηράκλειο, που θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή.
Στην Ερώτησή μου 13957/7-9-06, είχα επισημάνει την αδιαφορία της Κυβέρνησης στο πολύ σοβαρό πρόβλημα της αντιμετώπισης της μάστιγας των ναρκωτικών, αφού οι Δήμοι, συμπεριλαμβανομένου και του Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για ίδρυση μονάδας απεξάρτησης μέσω υποκατάστατων μεθαδόνης και βουπρενορφίνης, εδώ και δυόμισι χρόνια δεν έχουν λάβει καμία απάντηση.
Στην απάντησή του το Υπουργείο αναφέρει ότι, το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενιαίου συστήματος τροποποίησης των εξαρτημένων ατόμων με τα εξειδικευμένα κέντρα επιλογής και λειτουργίας Κεντρικού Καταλόγου Θεραπείας, που θα είναι συνδεδεμένα με τις Θεραπευτικές Μονάδες Απεξάρτησης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη νομοτεχνική επεξεργασία.
Επειδή η αδράνεια η οποία παρατηρείται είναι όχι μόνο χαρακτηριστική αλλά και ενδεικτική των προθέσεων της Κυβέρνησης για τις προτεραιότητες που έχει θέσει, καθώς όπως φαίνεται η απεξάρτηση από τα ναρκωτικά όσων την χρειάζονται δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητές της, αφού όχι μόνο καθυστερεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών για δημιουργία του Κεντρικού Καταλόγου Θεραπείας, αλλά δεν τίθεται καν το θέμα της δημιουργίας μονάδας απεξάρτησης στο Ηράκλειο, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία που υπάρχουν για τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών είναι ανησυχητικά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Π.Δ. προκειμένου να δημιουργηθεί το ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης των εξαρτημένων ατόμων που επιθυμούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ώστε να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία και να είναι δυνατή η ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να δημιουργηθεί μονάδα απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στο Ηράκλειο, αφού το πρόβλημα που υπάρχει είναι οξύ και απαιτείται άμεση επίλυση του προβλήματος για όλη την ευρύτερη περιοχή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης