Μεγάλη καθυστέρηση του Υπουργείου στην έκδοση αποφάσεων για ένταξη των αγροτών στο Μέτρο 7.3, σχετικά με την εμπορία γεωργικών προιόντων ποιότητας


Αριθμός πρωτ: 12086
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μεγάλη καθυστέρηση του Υπουργείου στην έκδοση αποφάσεων για ένταξη των αγροτών στο Μέτρο 7.3, σχετικά με την εμπορία γεωργικών προιόντων ποιότητας

Παρά την επιτακτική για την προώθηση των εξαγωγών ποιοτική πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, την οποία έχω επισημάνει με πολλές Ερωτήσεις μου (με πιο πρόσφατες τις 9066/22-3-2006 και 10723/15-5-2006), το Υπουργείο κωλυσιεργεί ακόμη και στην ολοκλήρωση προγραμμάτων που οι διαδικασίες τους έχουν προχωρήσει.
Αν και έχουν περάσει πάνω από 7 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη των παραγωγών στο Μέτρο 7.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης-Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, ουδεμία απάντηση έχει δοθεί από το Υπουργείο στους ενδιαφερόμενους αγρότες.
Τη στιγμή που θα έπρεπε να προγραμματίζεται η δημιουργία σφραγίδας-σήματος προέλευσης και Φορέα Πιστοποίησης των προϊόντων, οι αγρότες περιμένουν με αγωνία να λάβουν ενισχύσεις για πολύ παλαιότερα προγράμματα.
Εξαιτίας της αδιαφορίας της πολιτείας όμως, υπονομεύονται σοβαρά οι αξιόλογες προσπάθειες των παραγωγών για ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων τους, προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
Επειδή οι αμπελουργοί, μεταξύ όλων των παραγωγών που έχουν υποβάλει αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 7.3, αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν θα λάβουν ενίσχυση για τις εξαγωγές που ξεκινάνε πολύ σύντομα, και ενώ η ποιοτική πιστοποίηση των σταφυλιών είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία.
Επειδή ο τοπικός Τύπος του Ηρακλείου προβάλλει την έντονη ανησυχία των παραγωγών του νομού, και ιδιαίτερα των αμπελουργών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να επισπεύσει την έκδοση απόφασης για την ένταξη των αγροτών στο Μέτρο 7.3 των ΟΠΑΑΧ, καθώς η μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει δυσχεραίνει την προσπάθεια που γίνεται από τους παραγωγούς για ποιοτική πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των εξαγωγών.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ.Στρατάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)