Μεγάλη μαθητική διαρροή στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 2807
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μεγάλη μαθητική διαρροή στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αφορούν τη μαθητική διαρροή, η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει την αδιαφορία του Υπουργείου στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν ορισμένες περιοχές.
Αν και όπως διατείνεστε το πρόβλημα της μαθητικής διαρροής στη χώρα μας έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, τα δεδομένα στο νομό Ηρακλείου και σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και η πραγματικότητα είναι άκρως απογοητευτικά.
Επειδή απαιτείται να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να μπορούν ισότιμα όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες να ολοκληρώνουν το σχολείο τους, αφού η Κρήτη μαζί με τα άλλα μέρη της χώρας μας, που έχουν υψηλά ποσοστά μαθητικής διαρροής, παρουσιάζουν εκ των πραγμάτων κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας.
Επειδή ο στρατηγικός στόχος, ο οποίος τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκπαίδευσης στις Βρυξέλες το 2003, ήταν η μαθητική διαρροή να είναι μικρότερη ή το πολύ ίση με το 10% ως το 2010, ενώ το ποσοστό στην Ελλάδα είναι σήμερα στο 14% και ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί για να περιοριστεί το ποσοστό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει στο νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη γενικότερα για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της μαθητικής διαρροής, αφού όπως καταγράφεται από τη χαρτογράφηση του φαινομένου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Μετάβασης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας και νομού, επιβάλλεται να υπάρξουν προτεραιότητες με τις σχετικές παρεμβάσεις στις περιοχές που το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)