Μηδενική απορρόφηση κονδυλίων του ΠΕΠ Κρήτης σε συγκεκριμένα κρίσιμα Μέτρα


Αριθμός πρωτ: 11132
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/5/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Μηδενική απορρόφηση κονδυλίων του ΠΕΠ Κρήτης σε συγκεκριμένα κρίσιμα Μέτρα

Κατά την 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα Μέτρα ιδιαίτερης σημασίας, ανεξάρτητα από νομικές δεσμεύσεις, έχουν μηδενική απορρόφηση κονδυλίων.
Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στο πλαίσιο της Συνεδρίασης, μηδενική απορροφητικότητα εμφανίζουν το Μέτρο 1.2 (Εξοικείωση των επιχειρήσεων µε τις νέες τεχνολογίες, προώθηση της καινοτοµίας), το Μέτρο 3.2 (Ανάπτυξη βασικής εμπορικής υποδομής), το Μέτρο 4.3 (Διαμόρφωση Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και Δικτύων), το Μέτρο 4.5 (Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες μικρής κλίμακας-ΕΚΤ), το Μέτρο 5.5 (Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών -Ολοκληρωµένα Σχέδια), αλλά και το Μέτρο 7.4 (Μελέτες Ωρίµανσης και προετοιµασίας ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου).
Επειδή τα Μέτρα αυτά αφορούν σημαντικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της Κρήτης, όπως τα Εμπορευματικά Κέντρα και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μεταξύ των άλλων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποιον τρόπο και ποιες διαδικασίες θα διασφαλίσουν τους πόρους για την υλοποίηση των προγραμματισθέντων έργων του ΠΕΠ Κρήτης, τα οποία παρουσιάζουν μηδενική απορρόφηση κονδυλίων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)