Μολυσματικά απόβλητα των νοσοκομείων της Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 1884
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μολυσματικά απόβλητα των νοσοκομείων της Κρήτης

Στην απάντηση της 9768/10-4-2006 Ερώτησής μου, αναφέρεται ότι έχει ήδη υποβληθεί περιβαλλοντική μελέτη για έγκριση στη Δ/νση Περιβάλλοντος-Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας ενώ δρομολογείται η αντικατάσταση του υπάρχοντος κλιβάνου με μονάδα αποστείρωσης ιατρικών αποβλήτων.
Αν και έχει παρέλθει πεντάμηνο, ουδεμία εξέλιξη έχει παρατηρηθεί ενώ αντίθετα παρατηρούνται προβλήματα στη μεταφορά των μολυσματικών αποβλήτων με πλοία της γραμμής και μάλιστα από εταιρείες χωρίς άδεια για την Κρήτη. Επειδή το κόστος της μεταφοράς είναι υπερδιπλάσιο σχεδόν από το κόστος αποστείρωσης στην Κρήτη, ενώ δεν υπάρχει και η αναγκαία διαφάνεια στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αντικατάσταση του κλιβάνου με τη Μονάδα Αποστείρωσης Ιατρικών Αποβλήτων και πότε προβλέπεται να γίνεται η αποστείρωση στην Κρήτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)