Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μικρών και μεμονωμένων οικισμών

Αριθμός πρωτ: 3795
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ
3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μικρών και μεμονωμένων οικισμών

Πρόσφατα παρουσιάστηκε στο ΤΕΙ Κρήτης μια αξιόλογη και τεκμηριωμένη μελέτη για τους τεχνητούς υγροβιότοπους σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υγρών αποβλήτων.
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι τεχνητοί υγροβιότοποι υπερέχουν σε πολλά σημεία από άλλα εναλλακτικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Το κόστος κατασκευής τους είναι το μισό σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας περίπου στο 1/4 από τους άλλους βιολογικούς καθαρισμούς.
Επειδή η απαιτούμενη έκταση, που είναι το μοναδικό μειονέκτημα της μεθόδου, είναι ανά κάτοικο συνολικά από 3 μέχρι 9 τ.μ., πράγμα που δεν αποτελεί πρόβλημα για πολλούς απομακρυσμένους οικισμούς,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ. κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται και με ποιο τρόπο να συνδράμουν και να ενισχύσουν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση να προχωρήσει στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροβιοτόπων, που θεωρείται μια εύκολη, φτηνή και εφικτή λύση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα που έχουν όλοι σχεδόν οι μικροί και απομακρυσμένοι οικισμοί.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης