Νέες καταγγελίες των εργοληπτών γεωπόνων έργων πρασίνου για τις εργολαβίες συντήρησης πρασίνου

Αριθμός πρωτ: 13586
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Νέες καταγγελίες των εργοληπτών γεωπόνων έργων πρασίνου για τις εργολαβίες συντήρησης πρασίνου.

Η Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου προβαίνει, με επιστολή της, σε αποσαφήνιση της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το θέμα των εργολαβιών συντήρησης πρασίνου και η οποία καταδεικνύει την έλλειψη ευαισθησίας του Υπουργείου για το πράσινο και το περιβάλλον.
Όπως επισημαίνουν οι εργολήπτες πρασίνου, οι ίδιοι εκτελούν κατά κύριο λόγο έργα συντήρησης του πρασίνου στις νησίδες και παραπλεύρως των κεντρικών οδικών αξόνων της Αττικής.
Οι εργολήπτες γεωπόνοι αναφέρονται στην απάντηση του Υπουργείου στην 9445/1-4-2006 Ερώτησή μου, στην οποία γίνεται λόγος για πληρωμή αυτών των έργων συντήρησης πρασίνου σε ποσοστό 85%, καθώς και για δημοπράτηση πέντε νέων εργολαβιών.
Για αυτά ακριβώς τα έργα, που δημοπρατήθηκαν το 2004 και ολοκληρώθηκαν στις 31-12-2005, διαμαρτύρονται έντονα για τη μη αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών σε ποσοστό τουλάχιστον 65%, και όχι 15% που αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργείου, πράγμα που σημαίνει ότι το Υπουργείο οφείλει 4.600.000 ευρώ στους εργολήπτες. Επίσης, σε σχέση με τις νέες εργολαβίες, καταγγέλλεται ότι δημοπρατήθηκαν και εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μόλις τον προηγούμενο μήνα, τη στιγμή που οι προηγούμενες είχαν ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2005, αν και η συντήρηση του πρασίνου, ως βιολογικού υλικού, είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα και συνεχώς.
Επειδή οι εργολήπτες γεωπόνοι αναρωτιούνται πότε θα πληρωθούν για τις πέντε νέες εργολαβίες, οι οποίες συν τοις άλλοις δημοπρατήθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση, και ενώ εκκρεμούν πληρωμές πολλών εκατομμυρίων ευρώ για αυτές που είχαν δημοπρατηθεί το 2004,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Πότε προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου να καταβληθούν στους εργολήπτες έργων πρασίνου τα οφειλόμενα ποσά για τα έργα συντήρησης που έχουν ολοκληρωθεί ήδη από το 2005.
2) Πώς προτίθεται να διασφαλίσει, με δεδομένη την παραπάνω κωλυσιεργία, την έγκαιρη και ομαλή εκτέλεση των νέων εργολαβιών συντήρησης πρασίνου που έχουν δημοπρατηθεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης