Νέος ρουσφετολογικός τρόπος εισαγωγής στις σχολές του ΟΤΕΚ

Αριθμός πρωτ: 13919
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Νέος ρουσφετολογικός τρόπος εισαγωγής στις σχολές του ΟΤΕΚ.

Κυκλοφόρησε η προκήρυξη εισαγωγής μαθητών στις επαγγελματικές σχολές του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) για το εκπαιδευτικό έτος 2006-2007, η οποία προκηρύσσει με σειρά προτεραιότητας 690 θέσεις μαθητών και μαθητριών στις επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ.).
Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, «Τρόπος επιλογής υποψηφίων» και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 αναφέρει ότι: «Η κεντρική υπηρεσία του ΟΤΕΚ και κάθε σχολική μονάδα, έχουν το δικό της Πρωτόκολλο Παραλαβής Αιτήσεων ενώ υπάρχει και Ενιαία Αρίθμηση των Αιτήσεων ανεξάρτητα από τον τόπο υποβολής».
Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, αφού δεν υπάρχει καμία διασφάλιση της σειράς προτεραιότητας ανάλογα με τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και η ενιαία αρίθμηση των αιτήσεων γίνεται από την κεντρική υπηρεσία ανεξάρτητα από τον τόπο υποβολής και χωρίς καμία δέσμευση, προκύπτει ότι στη σειρά που θα αναγράφεται στον πίνακα, θα υπεισέρχεται κάθε μορφής παρέμβαση που θα εκφράζει τις προτιμήσεις των ιθυνόντων.
Επειδή ο τρόπος αυτός είναι μια πρωτότυπη διαδικασία μόνο και μόνο για να μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στη βάση μιας υποτιθέμενης αντικειμενικότητας αφού η διαδικασία δεν μπορεί να ελεγχθεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
1) Με ποιο τρόπο προτίθεται να διασφαλίσει τη σειρά προτεραιότητας στον ενιαίο πίνακα αρίθμησης και πώς θα αποκλειστούν έξωθεν παρεμβάσεις,
2) Αν προτίθεται να τροποποιήσει τον τρόπο επιλογής με βάση δοκιμασμένα στο παρελθόν κριτήρια, όπως ο βαθμός του τίτλου σπουδών ή άλλα που υπάρχουν, ώστε να μην δημιουργείται αμφιβολία για τον τρόπο επιλογής αλλά και για να αποκλεισθούν έξωθεν παρεμβάσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης