Νέο καθεστώς για τις μπανάνες. Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Στρατάκη, προς τον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αριθμός πρωτ: 14401
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Νέο καθεστώς για τις μπανάνες.

Με ανακοίνωσή της στις 20/9/2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιοποίησε τις προτάσεις της για διεξοδική μεταρρύθμιση του καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών μπανανών.
Συγκεκριμένα, προτείνει την κατάργηση του υφιστάμενου καθεστώτος αντισταθμιστικών ενισχύσεων για τους παραγωγούς μπανανών, εξαιτίας της διακύμανσης των τιμών και την έγκριση του λεγόμενου καθεστώτος POSEI.
Το POSEI προβλέπεται να αποτελέσει το βασικό κανονιστικό μέσο για τις μπανάνες που παράγονται στις άκρως απόκεντρες περιοχές της Ε.Ε. (Καναρίους Νήσους, Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, Αζόρες και Μαδέρα).
Έτσι, οι πιστώσεις που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των παραγωγών μπανανών θα προστεθούν στις πιστώσεις του προγράμματος POSEI.
Ειδικότερα, προτείνεται η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος POSEI κατά 278,8 εκατ. ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2007, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη συνοχή των στρατηγικών στήριξης της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιοχές.
Όσον αφορά τις μπανάνες που παράγονται σε περιοχές εκτός των άκρως απόκεντρων περιοχών (Ελλάδα, ηπειρωτική Πορτογαλία και Κύπρος), οι πόροι θα μεταφερθούν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται από τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις.
Αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται στο χαμηλό ποσοστό της παραγωγής μπανανών στις περιοχές αυτές σε σχέση με τη συνολική κοινοτική παραγωγή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές εκτός των άκρως απόκεντρων περιοχών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα εξαιρεθούν από τις ενισχύσεις μέσω του καθεστώτος POSEI αφού η επιπλέον ενίσχυση, σύμφωνα πάντα με τις προτάσεις της Επιτροπής, θα ενσωματωθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, αυξάνοντας το εθνικό ανώτατο όριο ενισχύσεων της χώρας μας κατά 1,1 εκατ. ευρώ.
Επειδή η Ελλάδα παρόλο που έχει μικρό ποσοστό συμμετοχής στη συνολική παραγωγή μπανανών στην Ε.Ε. αλλά οι μπανανοπαραγωγοί της και συγκεκριμένα της Κρήτης έχουν ως κύρια πηγή εισοδήματος τις μπανάνες.
Επειδή το νέο καθεστώς, έτσι όπως προτείνεται από την Επιτροπή, ναι μεν θα ανακουφίσει προσωρινά τους παραγωγούς μπανανών σε απομακρυσμένες περιοχές της Ε.Ε. αλλά στην περίπτωση της Ελλάδας απλά θα δώσει τη δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να χειριστεί διαφορετικά ένα αυξημένο ποσό ενίσχυσης χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η διανομή και κατανομή του αποκλειστικά σε μπανανοπαραγωγούς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός
Ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου επί των προτάσεων της Επιτροπής για τη νέα ΚΟΑ για τις μπανάνες και πώς προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να πετύχει την εισαγωγή της Ελλάδας στο ίδιο καθεστώς μεταρρυθμίσεων με αυτές που προτείνονται για τις άκρως απόκεντρες περιοχές της Ε.Ε.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης