Νέο κατάστημα φυλακών στην Ανατολική Κρήτη


Αριθμός πρωτ: 548
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/10/2005

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Νέο κατάστημα φυλακών στην Ανατολική Κρήτη.

Με επιστολή της σε όλους τους αρμόδιους φορείς, η Ένωση Υπαλλήλων Φυλακής Αλικαρνασσού Ηρακλείου θέτει επί τάπητος ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά τα μέλη της και συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος στην Ανατολική Κρήτη.
Όπως τονίζεται από τους Υπαλλήλους, με δεδομένο τον χωροταξικό σχεδιασμό των καταστημάτων κράτησης της χώρας, με ορίζοντα το 2016, προβλέπεται η ενοποίηση των φυλακών της Νέας Αλικαρνασσού και της Νεάπολης με ανέγερση νέου σωφρονιστικού καταστήματος.
Από την άλλη πλευρά, σημειώνεται ότι ο χώρος που είχε αρχικά υποδειχθεί από τον Δήμο Νεάπολης δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί γι’ αυτόν το σκοπό, όπως επεσήμανε και η απάντηση στην Ερώτησή μου 8891/18-3-2006.
Επειδή με βάση τα παραπάνω, οι υπάλληλοι της φυλακής Αλικαρνασσού εκτιμούν ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες, κυρίως η αύξηση του λειτουργικού κόστους και η υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, που συνηγορούν στο να μην κατασκευαστεί το νέο κατάστημα κράτησης στη Νεάπολη, αλλά σε χώρο κατάλληλο και περισσότερο λειτουργικό για το σκοπό αυτό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται και με ποιο τρόπο να λάβει υπόψη του το αίτημα της Ένωσης Υπαλλήλων Φυλακής Αλικαρνασσού Ηρακλείου, που ζητούν την επανεξέταση του χώρου στον οποίο προγραμματίζεται να ανεγερθεί νέο κατάστημα κράτησης στην Ανατολική Κρήτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)