Νόθευση Βρέξιμου Θείου 80 WP με βενζιμιδαζολικά και αποκλεισμός βιοκαλλιεργητή για παραβίαση βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 4265
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Νόθευση Βρέξιμου Θείου 80 WP με βενζιμιδαζολικά και αποκλεισμός βιοκαλλιεργητή για παραβίαση βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων

Με απόφαση της Επιτροπής Κυρώσεων του Οργανισμού ΔΗΩ τιμωρήθηκε βιοκαλλιεργητής του Τυμπακίου, με ανάκληση της πιστοποίησης για το προϊόν «ΑΓΓΟΥΡΙ», επειδή παραβιάστηκαν τα πρότυπα του Οργανισμού αλλά και ο Κανονισμός 2092/91 Περί του Βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων .
Στον παραγωγό απαγορεύτηκε η διακίνηση και εμπορία Αγγουριού παραγωγής του ως βιολογικό προϊόν. Η αιτία της τιμωρίας ήταν η ανεύρεση Βενζιμιδαζολικών στα αγγούρια.
Επειδή ο παραγωγός ήταν σίγουρος ότι χρησιμοποιούσε φαρμακευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για βιοκαλλιέργειες, προσέφυγε στα αρμόδια εργαστήρια, από τα οποία αποδείχτηκε μετά την ανάλυση των δειγμάτων, ότι η απαγορευμένη δραστική ουσία Carbendazim, βρέθηκε στο Βρέξιμο Θείο 80 WP της Bayer, του οποίου όμως η χρήση επιτρέπεται στις βιοκαλλιέργειες.
Παρόλο όμως που έχει παρέλθει διετία από την τιμωρία του παραγωγού και ένας χρόνος από τη βεβαίωση του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ότι η απαγορευμένη δραστική ουσία εμπεριείχετο στο Βρέξιμο Θείο της Bayer, παραβαίνοντας τους όρους έγκρισης κυκλοφορίας του, καμία εξέλιξη δεν έχει υπάρξει.
Ο παραγωγός που έχει υποστεί δυσφήμηση και μεγάλη οικονομική καταστροφή δεν αντιλαμβάνεται γιατί να υφίσταται μόνο αυτός τις συνέπειες μιας παράνομης ενέργειας της εταιρίας φυτοφαρμάκων χωρίς να ευθύνεται.
Επειδή οι αποφάσεις της πολιτείας στα πλαίσια τήρησης των νόμων, επηρεάζουν και τις δικές του διεκδικήσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε προτίθεται να εφαρμόσει τους κανονισμούς και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στην εταιρεία φυτοφαρμάκων, προκειμένου να δικαιωθεί και ο παραγωγός, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει μέχρι σήμερα υποστεί τις συνέπειες, για τις παραλείψεις άλλων, χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης