Οι μεταρρυθμίσεις του ποδαριού στην παιδεία

Αριθμός πρωτ: 1143
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οι μεταρρυθμίσεις του ποδαριού στην παιδεία.

Η κυβέρνηση βάφτισε ως μεγάλη μεταρρύθμιση την καθιέρωση της βάσης του 10 για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς όμως να προηγηθεί κάποια μελέτη της νέας κατάστασης που θα διαμορφωνόταν και η οποία θα προσδιόριζε τα πρόσθετα μέτρα, που θα μπορούσαν να μην οδηγήσουν χιλιάδες μαθητές στα ξένα πανεπιστήμια ή τα παραρτήματα τους στη Ελλάδα.
Ακόμη, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, η κυβέρνηση μελετά την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια των αποφοίτων των ΙΕΚ χωρίς εξετάσεις. Τα παραπάνω, αν ισχύουν, επιβεβαιώνουν τη ρήση ότι «ενός κακού μύρια έπονται» αλλά και την κυρίαρχη αντίληψη της κυβέρνησης ότι, αποφασίζει και λειτουργεί μόνο με επικοινωνιακούς όρους χωρίς να την ενδιαφέρει το ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Επειδή το θέμα είναι πρώτης προτεραιότητας και μεγάλης σημασίας γιατί αφορά το επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας και το μέλλον χιλιάδων παιδιών στα πλαίσια ενός ανταγωνισμού που καθημερινά οξύνεται.
Επειδή αποφάσεις αυτής της μορφής δεν μπορούν να παίρνονται με επιπόλαιο τρόπο και χωρίς να καθιερωθεί εκ των προτέρων ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης συνολικά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη χώρα μας, με βάση το οποίο θα επιτρέπεται και η λειτουργία τους.
Επειδή στο Ν. Ηρακλείου μεγάλος αριθμός μαθητών ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στην παιδεία και οι γονείς είναι ανάστατοι σε ότι αφορά το μέλλον των παιδιών τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να πάρει και νέα αποσπασματικά μέτρα, με τον ίδιο τρόπο όπως μέχρι σήμερα, τα οποία μόνο προβλήματα δημιουργούν, χωρίς να συμβάλουν στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
2) Με βάση ποιες μελέτες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους τη διεθνή πραγματικότητα, προτίθεται να πάρει μέτρα και ποια, για την αναβάθμιση των σπουδών γενικά στην Ελλάδα αλλά και την ένταξη σε αυτές του ελληνικού μαθητικού δυναμικού.
3) Με βάση ποια κριτήρια και ποια τεκμήρια πιστοποιημένης ποιότητας θα εισάγονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα οι απόφοιτοι των ΙΕΚ και ποιος ο λόγος της καθιέρωσης του κατώτατου βαθμού 10 για εισαγωγή στα ΑΕΙ, όταν οι εγγραφόμενοι στα ΙΕΚ , σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν χαμηλή βαθμολογία.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης