Ολιγωρία της Διοίκησης του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ/ΔΕΗ) και καταγγελία της Παγκρήτιας Ένωσης Συνταξιούχων ΔΕΗ.

Αριθμός πρωτ: 1255
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ολιγωρία της Διοίκησης του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ/ΔΕΗ) και καταγγελία της Παγκρήτιας Ένωσης Συνταξιούχων ΔΕΗ.

Η Παγκρήτια Ένωση Συνταξιούχων ΔΕΗ καταγγέλλει τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ/ΔΕΗ) για ολιγωρία και γραφειοκρατική αντίληψη στην υπόθεση της ανταλλαγής μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, του κτηρίου που στεγάζεται σήμερα ο ΟΑΠ/ΔΕΗ στην Παλαιά Ηλεκτρική.
Οι συνταξιούχοι εστιάζουν την ένστασή τους, και σωστά, στο ότι οι όροι και οι εγγυήσεις που τέθηκαν μετά τη συμφωνία για ανταλλαγή ήταν απαξιωτική για τους φορείς, τον Δήμο και το Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ο Δήμος στη διαδικασία απαλλοτρίωσης και την έξωση του ΟΑΠ/ΔΕΗ.
Οι συνταξιούχοι πιστεύουν ότι οι εγγυήσεις που δόθηκαν εγγράφως από τον Δήμο Ηρακλείου προς τον Πρόεδρο του ΟΑΠ/ΔΕΗ ήταν πλήρεις και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τη μη αποδοχή τους.
Επειδή ο ΟΑΠ/ΔΕΗ είναι ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από τους Υπουργούς, οι οποίοι διορίζουν τη διοίκησή του,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να παρέμβουν προς την κατεύθυνση της καλώς εννοούμενης διασφάλισης των συμφερόντων του ΟΑΠ/ΔΕΗ και την εξυπηρέτηση του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, όπως επισημαίνει η Παγκρήτια Ένωση Συνταξιούχων ΔΕΗ.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης