Ο βουλευτής Ηρακλείου, Μανόλης Σοφ. Στρατάκης, κατέθεσε νέα ερώτηση προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τον κάθετο οδικό άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά.

Αριθμός πρωτ: 13782
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Κάθετος οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσσαρά

Με την απάντησή σας στην Ερώτησή μου 6420/13-1-2006, διαβεβαιώνατε ότι στα πλαίσια του μέτρου 3.2 «Οδικοί άξονες Κρήτης» του ΕΠ «Οδικοί άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη», διατέθηκαν 81,1 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την από 16/12/2005 πρόσκλησή σας προς την υπηρεσία (Δ1), πάρθηκαν οι αποφάσεις για την προετοιμασία της δημοπρασίας.
Έκτοτε έχουν παρέλθει 8 μήνες και δεν έχει υπάρξει καμία σχετική ανακοίνωση για το στάδιο προετοιμασίας των φακέλων των προβλεπόμενων έργων.
Με δεδομένο ότι δεν είχατε τότε απαντήσει στο ερώτημά μου, αν θα ενισχύονταν οι υπηρεσίες προκειμένου να προλάβουν να προετοιμάσουν τους φακέλους των έργων και επειδή οι δημοπρασίες, αφού δεν έχει δοθεί καμία παράταση, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2006, διαφορετικά δεν θα μπορούν να ενταχθούν τα έργα στο Γ’ΚΠΣ.
Επειδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της Μεσσαράς για το εάν και κατά πόσο γίνει εφικτό, να ολοκληρωθεί ο κάθετος οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσσαρά από το Γ’ΚΠΣ, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιο στάδιο προετοιμασίας βρίσκονται οι φάκελοι των αναγκαίων έργων για την ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά.
2) Για ποια επιμέρους έργα, με ποιο προϋπολογισμό και πότε προβλέπεται να γίνουν οι σχετικές δημοπρασίες.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης